Rozsah technické správy

1. Zajišťujeme provoz nemovitosti včetně provozu technických zařízení v domě a společných částí technických sítí

a) provádíme pravidelné kontroly nemovitosti,
b) zajišťujeme pravidelný úklid společných prostor domu, pozemku a přilehlých chodníků,
c) zajišťujeme údržbu trávníků a ostatní zeleně na pozemku a přilehlých pozemcích
d) v zimním období zajišťujeme odklízení sněhu
e) zajišťujeme pravidelný odvoz směsného domovního odpadu,
f) zajišťujeme protipožární zabezpečení domu a pravidelné revize požárních hydrantů a hasicích přístrojů,

g) zajišťujeme pravidelné revize a opravy výtahů, hromosvodu, výměníkové stanice,
   rozvodů silnoproudu, slaboproudu, vzduchotechniky, kanalizace, vody, tepla ve společných částech domu a měřičů instalovaných pro jednotlivé jednotky dle příslušných norem a právních předpisů,
h) zajišťujeme provoz výměníkové stanice a dodávek tepla,
i) zajišťujeme dodávky  vody a odvádění odpadních vod,
j) zajišťujeme dodávky elektrické energie pro společné části domu.

2. Zajišťujeme opravy společných částí domu

a) odstranění havárií ve společných částech domu, na společných technologiích a technických rozvodech prostřednictvím firem zajišťujících havarijní služby.
b) běžné opravy a běžné údržby společných částí domu na základě zjištěných závad z pravidelných prohlídek, nebo na základě objednávek klienta, popřípadě dle dohody správce s osobou zmocněnou klientem
c) zajišťujeme velké opravy a rekonstrukce- jen na základě rozhodnutí klienta
d) zajišťujeme odstranění závad zjištěných z předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení v termínech uvedených v kontrolní, zkušební nebo revizní zprávě.

Klíč k Vašemu království