Standardní splátkový kalendář

rezervační záloha Kč 100.000,– splatná do 14 dnů od podpisu „Smlouvy o závazné rezervaci“. V případě podpisu hlavní smlouvy klientem se rezervační záloha započítává do ceny bytové jednotky.(rezervace max. do data uvedeného v „Závazné rezervaci“)

1.záloha – 33% z kupní ceny – splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o výstavbě nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o dostavbě (mínus rezervační záloha 100.000 Kč)

2. záloha – 33% z kupní ceny – splatná do 14 dnů po ukončení vodorovných konstrukcí podlahy 1. patra

3. záloha – 23% z kupní ceny – splatná do 14 dnů po ukončení hrubé stavby

4. záloha – 6% z kupní ceny – splatná do 14 dnů po ukončení vnitřních instalací

5. doplatek – 5% z kupní ceny – splatná do 14 dnů po kolaudaci

Splátkový kalendář při zvýhodněné ceně

rezervační záloha Kč 100.000,– splatná do 14 dnů od podpisu „Smlouvy o závazné rezervaci“. V případě podpisu hlavní smlouvy klientem se rezervační záloha započítává do ceny bytové jednotky.(rezervace max. do data uvedeného v „Závazné rezervaci“)

1.záloha – 100% z kupní ceny – splatná do 14 dnů od podpisu Smlouvy o výstavbě nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o dostavbě (mínus rezervační záloha ve výši 100.000,– Kč)

Individuální splátkový kalendář

Splátkový kalendář lze upravit dle individuálních možností klienta.
Pokud klient platí cenu bytu prostřednictvím vlastních finančních prostředků, a přeje si posun splátek oproti standardnímu splátkovému kalendáři, dochází k úročení.

Splátkový kalendář s využitím úvěru

Pro zajištění financování koupě nemovitosti uzavřela naše společnost spolupráci s významnými finančními institucemi, kterými jsou Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s., Českomoravská hypoteční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s.. Investor společně s těmito finančními institucemi se snaží vybrat nejvhodnější formu financování pro klienta.

V případě, že zákazník hradí kupní cenu nemovitostí prostřednictvím úvěru, dochází k následnému navýšení kupní ceny:

navýšení kupní ceny o částku Kč 15.000,– + o 1% za každých 10% vypůjčené částky

Navýšení kupní ceny zohled?uje změnu a posun splátkového kalendáře a maximálně možný servis investora při zajišťování úvěru.

Notářská, advokátní úschova

Pokud klient skládá kupní cenu nebo její část do notářské nebo advokátní úschovy, zavazuje se uhradit poplatky s tím spojené. Úroky z uložené částky jsou připsány ve prospěch účtu prodávajícího.

Klíč k Vašemu království