Prohlášení vlastníka-vymezení budovy
 
 Smlouva o výstavbě
 
 Návrh na vklad do KN
 
 Zápisy do KN
Klíč k Vašemu království