SluneÄ?n?­ město
Zbraslav - Blok F
Fotogalerie
 1    2     3     4     5   
 O projektu

Na ja?™e 2008 byla dokonÄ?ena v??stavba dal???­ho bloku SluneÄ?n?­ho města- bloku F s 36 byty pro zhruba 110 obyvatel.
Architektonick?? forma nov?© budovy se znaÄ?ně li???­ od doposud realizovan??ch staveb soubor?? SluneÄ?n?­ho města , navazuj?­c na koncepci těch nejlep???­ch z??sad p?™edv??leÄ?n?©ho Ä?esk?©ho funkcionalismu. Byla navr??ena jako t?™i bodov?© domy na spoleÄ?n?© podno??i, co?? umo????uje dokonalej???­ vyu??it?­ sluneÄ?n?­ho osvětlen?­ a intenzivn?­ prosluněn?­ ulice, kter?? byla pr??vě touto stavbou dotvo?™ena. Stavba je barevně neutr??ln?­ – obvodov?© stěny jsou v holub?­ jemn?© ??edi, vnit?™n?­ fas??dy maj?­ teplej???­ barvu.

Segment F m?? charakter velk?©ho bytov?©ho domu s obchody a slu??bami v p?™?­zem?­, zaj?­mav??mi obytn??mi terasami ve druh?©m nadzemn?­m podla???­, p?™iÄ?em?? i v??echny dal???­ byty maj?­ vlastn?­ balkony nebo terasy. V ka??d?©m domě jsou  v??tahy. Domy obsahuj?­ pestrou velikostn?­ strukturu byt?? – od velikosti 1 + kk a?? po byty 4 + kk. P?™?­zem?­ domu je bezbari?©rov?©, p?™?­stup pro voz?­Ä?k???™e je t?­m p??dem bez probl?©m?? – osoby s omezenou pohyblivost?­ se mohou volně pohybovat tak?© po p?™il?©haj?­c?­ch chodn?­c?­ch a cest??ch

 Ceník projektu
TYP BYTU:PLOCHA BYTU:CENA BYTU:TYP PROSTOR:
ProjektDůmPatroČíslo bytuTypBalkón 1/2Terasa 1/2ZahrádkaPlocha bytuCena s DPHPDF
Ceník bytových prostor
Ceník nebytových prostor
SluneÄ?n?­ město
Zbraslav - Blok F
F11.PPgar109gar????-/--/-345.000,--
SluneÄ?n?­ město
Zbraslav - Blok F
F21.PPgar137gar????-/--/-330.000,--
SluneÄ?n?­ město
Zbraslav - Blok F
F21.PPgar139gar????-/--/-330.000,--
SluneÄ?n?­ město
Zbraslav - Blok F
F21.PPgar140gar????-/--/-330.000,--
SluneÄ?n?­ město
Zbraslav - Blok F
F21.PPgar143gar????-/--/-330.000,--
Klíč k Vašemu království