Kr??lovsk?? vinohrad
Fotogalerie
 1    2     3     4     5     6     7     8   
 O projektu
webové stránky projektu: www.bytykralovskyvinohrad.cz

Bydlen?­ v zelen?© o??ze, v ji??n?­ Ä???sti Vinohrad, na n??ro???­ ulic Rybalkova a ? milovsk?©ho, p?™ipom?­n?? svoj?­ romantickou atmosf?©rou, zahradn?­mi restauracemi a vinot?©kami nÄ›kter?? m?©nÄ› zn??m?? z??kout?­ pa?™?­??sk?©ho Montmartru. D??m stoj?­ na mal?©m, hust??m lipov??m stromov?­m ozdoben?©m n??mÄ›st?­ s dobr??m dopravn?­m spojen?­m, v bl?­zkosti parku Gr?©bovka s vinicemi a viniÄ?n??mi alt??ny. Kultivovan?© a p?™itom boh?©msk?© prost?™ed?­ o??ivl??ch Vinohrad je m?­stem, kde do??lo k p?™estavbÄ› drobnÄ›j???­ho bytov?©ho domu, kter?? nab?­z?­ 11 novÄ› zrekonstruovan??ch i novÄ› vybudovan??ch kvalitn?­ch byt?? o podlahov?© plo??e od 36m2 do 94m2 (mezonetov?© byty v p??dn?­m prostoru domu). Decentn?­ architektonick?© ?™e??en?­ harmonicky dopln?­ st??vaj?­c?­ neoklasicistickou z??stavbu z konce devaten??ct?©ho stolet?­. Dobr?? hlavn?­ stranov?? orientace obytn??ch m?­stnost?­ smÄ›rem na jihoz??pad, otoÄ?en?? do korun vzrostl??ch strom??, zvy??uje atraktivitu zdej???­ho bydlen?­. Tak?© pohled do zelen?©ho vnitrobloku p??sob?­ osvÄ›??uj?­c?­m dojmem. D??m je obsluhov??n v??tahem a m?? vlastn?­ gar????ov?? st??n?­. V??stavba projektu Kr??lovsk?? Vinohrad byla ukonÄ?ena v listopadu 2011. P?™i rychl?©m jedn??n?­ nab?­z?­me mo??nost zaj?­mav??ch slev. P?™?­padn?? not???™sk?? ??schova zaji??tÄ›na.

 Ceník projektu
TYP BYTU:PLOCHA BYTU:CENA BYTU:TYP PROSTOR:
Invalid query: SELECT * FROM byty WHERE projekt='14' AND bytovy='bytovy' ORDER BY zahradka

Error: Unknown column 'zahradka' in 'order clause'
ProjektDůmPatroČíslo bytuTypBalkón 1/2Terasa 1/2ZahrádkaPlocha bytuCena s DPHPDF
Ceník bytových prostor