•    ?vod:
?vod
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

PENZION "MUCHA"

Penzion "Mucha" se nach??z? ve světozn??m? obci v bavorsk??ch Alp??ch, v Oberammergau. P?ekr??sn?? vila je doslova secesn?m klenotem a pr??vem je zaps??na na seznamu pam??tkově chr??něn??ch objekt?? v Německu. Po rozs??hl? a n??ro?n? rekonstrukci se n??m poda?ilo navr??tit domu p??vodn? secesn? charakter a d??t mu tak r??z luxusn? vily z p?elomu stolet?. Nejen vněj??? fas??da je z???iv??m p??kladem vrcholn? secese, ale i vnit?n? vybaven? penzionu je secesn?. Vět??ina n??bytku, osvětlen? a vybaven? jsou dobov?. Nov? prvky (koupelnov? armatury) jsou v tzv. ?retro stylu?, tak aby sv??m vzhledem p?ipom?naly za??zen? p??vodn?. Penzion nese jm?no Mucha a prvky ?ist? „muchovsk? secese? se prol?naj? cel??m domem, p?edev???m v koupeln??ch, kde jsou obklady s obrazy A. Muchy.

 

Klíč k Vašemu království