Slune?n? město 2007
 1    2     3     4     5     6   
Festival Slune?n? město

V roce 2007 spol. Bohemia REAL INVEST po???dala ji?? t?et? ro?n?k festivalu Slune?n? město. Konal se v polovině května. Vystoupili: Petr Bende, V?tkovo Kvarteto. Blue Effect, The _Plastic People of the Universe, Stra??ideln?? Elektrik band a dal???.

Spol. Bohemia REAL INVEST v??dy usilovala o rozvoj kulturn?ho děn? v oblastech, kde realizuje sv? projekty a p?isp?v?? tak k p??jemn? atmosf??e v nově budovan??ch projektech.

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- 300?600 -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:300px;height:600px"
     data-ad-client="ca-pub-3438076645241023"
     data-ad-slot="9324200844"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Klíč k Vašemu království