1. V evidenční a ekonomické oblasti zajišťujeme:

a) aktuální evidenci jednotek, vlastníků jednotek a vlastnických podílů na základě podkladů dodaných klientem
b) předepisování
- záloh na výdaje spojené se správou nemovitosti a zálohy na úhradu za poskytované služby spojené s užíváním jednotek a společných prostor domu (dále jen „zálohy“)
- dlouhodobých záloh na opravy, rekonstrukce a modernizace domu v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „fond oprav“)
c) vybírání a evidenci úhrad záloh a fondu oprav
d) v případech, kdy neplacení předepsaných záloh a fondu oprav některými vlastníky bude závažným způsobem porušovat platební morálku, upozorníme tyto vlastníky a výbor společenství a navrhneme řešení k jejich vymáhání
e) provádění vyúčtování záloh a rozúčtování nákladů mezi vlastníky jednotek dle platných právních předpisů. (Jedenkrát ročně, nejpozději do 90 dnů po obdržení všech potřebných dokladů a dalších podkladů)
f) provádění odečtů měřidel vody a tepla- jedenkrát ročně.

2. V oblasti vedení účetnictví zajišťujeme:

a) vedení podvojného účetnictví dle zákona  o účetnictví č. 563/1991 Sb. Ve znění pozdějších předpisů,
b) zpracování roční účetní uzávěrky,
c) vedení fakturační agendy:
- příjem faktur od dodavatelů,
- sledování splatnosti faktur a jejich včasnou úhradu,
d) vedení bankovní agendy:
- vystavování příkazů k úhradám závazků spojených s fakturační a mzdovou agendou a jejich předávání bance klienta.

3. Zajišťujeme pojištění domu (nemovitosti) proti obvyklým pojistným rizikům.

4. Zajišťujeme platbu daní dle platných právních předpisů.

Klíč k Vašemu království